متن:

با استفاده از این نوع Xblock میتوانید متون خام خود را در دروس خود قرار دهید

HTML خام:

این الگو شبیه قالب متن است. تنها تفاوت این است که این الگو در ویرایشگر HTML ساده باز میشود و نه در ویرایشگر بصری.

ویرایشگر HTML ساده HTML شما را دقیقا همانطور که وارد کردید ذخیره می کند. شما می توانید با کلیک بر روی زبانه تنظیمات و تغییر تنظیمات ویرایشگر به بصری، حالت را به ویرایشگر بصری تغییر دهید. توجه داشته باشید، با این وجود برخی از HTML های شما ممکن است هنگام خواندن مولفه در ویرایشگر بصری تغییر یابد.

آی‌دی کاربر ناشناس:

ابزار IFrame:

از ابزار IFrame برای درج یک تمرین یا ابزار از هر وب سایت دیگر به محتوای دوره خود استفاده کنید. به عنوان مثال، ابزار زیر اجازه می دهد تا فراگیران دریابند چگونه شکل یک مثلث بر محل تقاطع میانه‌های آن تاثیر می‌گذارد.

تمرینات در یک IFrame قابل نمره‌دهی نیستند. برای درج تمرینات نمره‌دار، از یک مسئله “نمایش و نمره‌دهی دلخواه با جاوا اسکریپت” استفاده کنید.

 

اطلاعیه:

جهت استفاده از این قالب متن مورد نظر خود را با متن موجود تعویض کنید.

زمانی که یک بلوک اضافه میکنید، مطمئن شوید که از طرق گزینه تنظیمات برای این بلوک نام و سایر تنظیمات را انجام داده اید.

ذره بین:

از ذره بین جهت توانمند کردن فراگیران برای دیدن جزئیات تصاویر بزرگ و پیچیده استفاده کنید.

با استفاده از ذره بین، فراگیر می تواند اشاره گر موس را بر روی بخشی از تصویر حرکت دهد تا آن را بزرگتر کند و جزئیات بیشتری را ببیند.

برای استفاده از ذره بین، ابتدا باید jquery.loupeAndLightbox.js JavaScript file را به دوره خود اضافه کنید.

شما همچنین باید هر دوعکس عادی و عکس با جزئیات جهت بزرگنمایی تصویر را به دوره خود اضافه کنید.

کد HTML زیر، فرمت مورد نیاز برای استفاده از ذره بین را نشان می دهد. برای مثال موجود در این نمونه، شما باید مقادیر موجود به صورت ایتالیک ویرایش کنید.

 

ابزار عکس تمام صفحه:

در دوره خود از ابزار عکس تمام صفحه برای اجازه دادن به فراگیران به باز کردن و بزرگنمایی یک نسخه بزرگتر از یک تصویر استفاده کنید.

با ابزار عکس تمام صفحه، فراگیران می توانند جزئیات تصویر و همچنین زمینه آن داخل یک درس را مشاهده کنند.

برای دادن امکان مشاهده عکس بزرگتر به کاربران، تصویر کوچکتر را در یک لینک به نسخه بزرگتر تصویر قرار دهید.

کد HTML زیر، فرمت مورد نیاز برای استفاده از ابزار عکس تمام صفحه را نشان می دهد. برای مثال موجود در این نمونه، شما باید مقادیری را که به صورت ایتالیک است، جایگزین کنید.

شما می توانید مثال زیر را برای استفاده خود تغییر دهید.

مقدار موجود به عنوان لینک در اتریبیوت href را با مسیر عکس تمام صفحه تغییر دهید. مقدار کلاس اتریبیوت را تغییر ندهید.
مقدار موجود در اتریبیوت src عکس را با مسیر عکسی که قرار است پیش از باز شدن آن به عنوان تمام صفحه نمایش داده شود، تغییر دهید.
مقدار موجود در اتریبیوت alt عکس را با متنی که قرار است توضیح عکس و مقصد کلیک برروی آن است، ویرایش شود.
توجه: نحوه نمایش تصویر در حالت تمام صفحه را در LMS تست کنید؛ شما نمیتوانید آن را در حالت تمام صفحه در داخل استودیو مشاهده کنید.